2019 “Οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί δημιουργούν”

Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας Γιάννης Μόραλης