2007 «Περιβάλλον – κοινό αγαθό – κοινή ευθύνη»

Δίκτυο Πόλις και «Χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου», περιοδεύουσα έκθεση σε Σύρο, Γιάννενα, Κέρκυρα, Παρίσι, Σάο Πάολο